find and solve || findandsolve.com
Please wait.....

Adhikhola Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

Adhikhola Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

Bhirkot, Syangja
  • Nepal
  • Bhirkot, Syangja
  • Bhirkot,Bhirkot, Syangja

Introduction

Introduction

यस आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त "घ" वर्गको वित्तिय संस्था हो | नेपाल सरकार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मिति २०७३/०५/१० मा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनिको रुपमा दर्ता भई द.नं. १५४५९९ भएको र मिति २०७३/१०/१२ मा दश जिल्ला कार्यक्षेत्र रहनेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तिय कारोबारको इजाजत पत्र नं.: ने.रा.बैंक/इ.प्रा./घ/५४/०७३/०७४ प्राप्त गरि संस्थाले वित्तीय कारोबार संचालन गरेको छ | यस संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय भिरकोट - १, बयरघारी स्याङ्जामा रहेको छ | source by: http://www.albs.com.np

>