find and solve || findandsolve.com
Please wait.....

AYURVEDA HOSPITAL NARDEVI

AYURVEDA HOSPITAL NARDEVI

Nardevi, Kathmandu, Nepal
  • Nepal
  • Kathmandu
  • Nardevi, Kathmandu

नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयले विगत १०० वर्ष देखि नि:शुल्क बिरामी परिक्षण एवं औषधि वितरण सेवा सन्चालन गर्दै आइरहेको छ | साथै १८ क्याबिन र १०० जनरल बेडको सुविधा सम्पन्न अन्तरंग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ | नेपालको  संविधानको धारा ३५ मा राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमआधारभूत स्वास्थ्य सुविधा नि:शुल्क रुपमा नेपाली नागरिकले पाउने हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ | आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयबाट नि:शुल्क रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिदै आइएको छ | यसले आंशिक रुपमा नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हकलाई व्यवहारिक बनाएको छ |

यस अस्पतालमा विशेषज्ञ सहित १८ जना चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरु गरी लगभग ११८ जनशक्ति कार्यरत छन | नेपालको राष्ट्रिय चिकित्सा पधत्तिको रुपमा रहेको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिबाट हाम्रो देशका अधिकांस जनताले नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन् | नेपाल सरकार आयुर्वेद विभाग मातहतमा रहेका १४ अंचल आयुर्वेद औषधालय, ६१ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र ३०५ साधारण आयुर्वेद औषधालयको रिफरर संस्थाको रुपमा केन्द्रिय आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी रहेको छ |

चिकित्सालयले आयुर्वेद चिकित्सालाई समयानुकुल साधन सम्पन्न गरि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिबाट नेपाली जनताहरुको स्वास्थ्य र दीर्घायुको लागि गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा योगदान पुर्याउदै आइरहेको छ |

लामो विश्वसनीय इतिहास र दरिलो वर्तमानले यस अस्पताललाई भविष्यमा निरन्तर नेपाली जनताको स्वास्थ्य रक्षा, प्रवर्धन एवं चिकित्सा सेवा प्रदान गर्नलागि रहने प्रेरणा प्रदान गरेको छ |

>