find and solve || findandsolve.com
Please wait.....

Kirtipur Hospital at Nepal

KIRTIPUR HOSPITAL

Kirtipur Kathmandu, Nepal
  • Nepal
  • Kritipur
  • Dev Dhoka Kirtipur Kathmandu, Nepal


About
Plastic surgery, burn surgery, cleft surgery, hand and microsurgery, gynecology and obstetrics, general surgery, pediatrics, general medicine, emergency, orthopedics, cardiology, neurology/neurosurgery, dermatology, dentistry, orthodontics, endodontics...
ओंठ तथा तालु फाटेका खोँडेहरुको,आगोले पोलिएर शरीरको एक
भाग अर्को भाग सँग जोडिएर कुंजो भएकाहरू तथा जन्म जात हातका औँलाहरू बढी भएकाहरू वा औँलाहरू जोडिएकाहरूले निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी अप्रेशनको लागि सम्पर्क गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ
सम्पर्क ठेगाना
फेक्ट नेपाल काठमाडौं मोडेल अस्पताल
प्रदर्शनी मार्ग काठमाडौं
सम्पर्क टेलिफोन नम्बर १६६००१५१०००


>