find and solve || findandsolve.com
Please wait.....

Mithila Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

Mithila Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

Mithila Municipality-5, Dhalkewar, Dhanusha.
  • Nepal
  • Dhanusha
  • Mithila Municipality-5, Dhalkewar

परिकल्पना (Vision)

ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न महिला वर्गहरुको उत्थानका लागि सरल सुलभ तरिकाबाट समूह जमानीमा कर्जा लगानी गर्ने तथा अन्य वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई लघुवित्त बजारमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने एक सवल एवं सक्षम लघुवित्त विकास बैंकको रुपमा विकसित हुने यस बैंकको परिकल्पना रहेको छ ।

ध्येय (Mission)

लघुवित्त कार्यक्रम संचालन गर्ने सन्दर्भ बैंकको आफ्ना ग्राहकलाई दिगो सुलभ लघुवित्त सेवा प्रवाह गर्ने यस बैंकको ध्येय रहेको छ ।

उद्देश्य (Objectives)

  • ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विपन्न महिला वर्गलाई लघुकर्जाको माध्यमबाट स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गरी आय स्तरमा बृद्धि गर्ने ।
  • निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेका जनता सम्म सरल सुलभ बैंकिंग सेवा पुर्याउने ।
  • तालिम तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम मार्फत ग्रामीण विपन्न महिलाहरुमा सामाजिक, आर्थिक तथा सामुदायिक जनचेतना जगाउने ।
  • ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध श्रम, सीप तथा साधन र पूँजीको अधिकतम परिचालन गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सक्षम र सवल बनाउने ।
  • ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका महिलाहरुलाई विना धितो सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक एवं सामाजिक कृयाकलापमा उनीहरुको सहभागिता अभिबृद्धि गर्ने ।
  • ग्रामीण क्षेत्रको कृषि, व्यापार, उद्योग आदि व्यवसाय प्रवद्र्धन र संचालन गर्न विपन्न वर्गलाई आवश्यक कर्जा उपलब्ध गराउने ।
>